Klacht

Klachtenformulier

Wil je een klacht indienen over de mobiele geolocatieservice van Fastgeolocate.com? Geen probleem, de adviseurs van Fastgeolocate.com houden graag rekening met jouw opmerkingen over onze geolocatieservice!

Als je een klacht wil indienen over de service die door Fastgeolocate.com wordt aangeboden, gelieve het formulier op deze pagina te gebruiken of een e-mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp "klacht".

Als u een klacht wilt indienen over de door Fastgeolocate.com geleverde diensten kunt u het formulier op deze pagina gebruiken of een e-mail met als onderwerp "klacht" sturen naar het volgende adres: [email protected].