Abonnementsvoorwaarden

Het Fastgeolocate.com abonnement geeft je toegang tot verschillende privileges:

30 geolocaties per maand.

Telefonische assistentie

Fastgeolocate.com abonnementsprijs

Fastgeolocate.com diensten worden gefactureerd tegen 1,29€ voor 72 uur en vervolgens 29,90€ per maand gefactureerd op de verjaardag van de automatische incasso of op de laatste dag van de maand als dit niet mogelijk is). De betaling van uw abonnement vindt plaats via automatische incasso en zal de vermelding Fastgeoloc of Fastgeolocate.com bevatten.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen op elk gewenst moment te wijzigen met kennisgeving aan huidige actieve gebruikers. Deze veranderingen zullen geen invloed hebben op de huidige abonnementsperiode van de gebruiker. De prijzen die van kracht waren tien (10) dagen voorafgaand aan de abonnementsvernieuwing zullen worden toegepast voor betaling van de vernieuwde abonnementsperiode.

Voorwaarden van het Fastgeolocate.com abonnement

Je abonnement heeft een looptijd van een maand en wordt automatisch verlengd aan het einde van de huidige abonnementsperiode.

Je Fastgeolocate.com abonnement kan natuurlijk op elk moment en zonder voorwaarden worden opgezegd. Je zult niets in rekening worden gebracht wanneer je je abonnement annuleert, het is helemaal gratis!

Om je abonnement op te zeggen, ga je naar de pagina "Opzeggen" en voer je het e-mailadres in waarmee je je hebt geabonneerd op Fastgeoloc. Je kunt je abonnement op elk moment annuleren hier.

Communicatie

Al onze communicatie vindt plaats via je persoonlijke ruimte of per e-mail, maar je kunt ook contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier of door te bellen naar +44 2 080 683 956 of door ons te schrijven op [email protected].

Opslag en overdracht van informatie

Informatie zal worden opgeslagen op beveiligde servers, gecontroleerd en onderhouden in overeenstemming met privacy beschermingsmaatregelen. We kunnen informatie over betrokkenen in de EU opslaan of overdragen naar servers in landen die door de Europese Commissie geschikt worden geacht, of in landen die door de Europese Commissie niet geschikt worden geacht, op voorwaarde dat deze landen passende en adequate waarborgen implementeren met betrekking tot de beveiliging van persoonlijke informatie.

Informatie wordt alleen op de servers opgeslagen voor zolang als nodig is om de diensten te leveren en de integriteit van onze databases te behouden. We zullen gegevens bijhouden van de verwerkingsactiviteiten om aan te tonen dat we voldoen aan de EU GDPR.

Sommige diensten vereisen het gebruik van oplossingen van derden. Wanneer je wordt omgeleid van onze site naar een website van een derde partij, heb je niet langer interactie met onze site. Alle informatie die je verstrekt via websites van derden zal worden behandeld in overeenstemming met hun privacybeleid en andere toepasselijke voorwaarden.

Voor meer informatie over ons privacybeleid, zie onze privacybeleid.

LFDB Limited - 83 - 85 Baker Street, London W1U 6AG, England